Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Dzięki działaniom z zakresu czynnej ochrony przyrody w naszym Projekcie, turyści i lokalni mieszkańcy mogą na łąkach i halach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego podziwiać rzadkie i chronione rośliny, które prezentujemy Państwu poniżej. Zachęcamy do nadsyłania własnych obserwacji!

 

Thanks to the activities in the field of active environmental protection within our Project tourists and local residents may admire the rare and protected plants on the meadows and pastures of the Beskid Śląski and Beskid Żywiecki that are presented below. Please send us your observations!

tocja alpejska fot. zbigniew wilczek
tocja alpejska ...
Detail Download
tustosz pospolity fot. zbigniew wilczek
tustosz pospoli...
Detail Download
 
 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.