Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Home

The Project no LIFE12 NAT/PL/000081

Conservation of Non-forest Habitats in the Area of the Landscape Parks in the Beskid Mountainswithin the framework of I LIFE+ Nature and Biodiversity Component. The Silesian Voivodeship for the Compound of Landscape Parks in the Silesian Voivodeship.

The overall objective of the Project is to preserve and comprehensively protect non-forest habitats in the area of Beskid Żywiecki and Beskid Śląski, that are precious for the European Union. The Project objectives are in conformity with the Directive 92/43/EEC on theconservationofnatural habitats and ofwild faunaan d flora SOO Beskid Śląski (PLH 240005)  and SOO Beskid Żywiecki (PLH 240006)

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.