Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Partners

 

 

 

URZĄD GMINY RAJCZA
Ul. Górska 1
34 – 370 Rajcza

tel: 33 864 31 55
      33 861 31 58
      33 864 37 93
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Wieprz 700
34 – 381 Radziechowy

tel: 33 867 66 10 

fax:33 867 66 13      

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.