Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Contact

Address:
ul. Krasickiego 25
Będzin
42-500
Download information as: vCard

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:

Zespół Projektu LIFE+ BESKIDY (LIFE+ Project Team)

Jacek Rolewicz – Kierownik Sekcji Life+ Beskidy (Manager of the Section Life+ ‘Beskidy')

Piotr Niedbał - Zastępca Kierownika Sekcji Life+ Beskidy (acting Assistant Manager of the Section Life+ ‘Beskidy’)

Anna Smolarska - pracownik ds. nieleśnych siedlisk przyrodniczych i informatyki

Monika Bernacka - pracownik ds. księgowych (Accounting Specialist)

Paweł Kokoszka -  pracownik ds. księgowych (Accounting Specialist)

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.