Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Konferencja podsumowująca Projekt LIFE BESKIDY

W dniach 13-14. czerwca w Ustroniu odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Life Beskidy. Mimo że do końca Projektu zostało jeszcze kilka miesięcy, a sezon wypasowy dopiero się rozpoczął, był to dobry okres na podsumowanie działań prowadzonych w Projekcie – od 2013 r. do chwili obecnej.

Konferencja składała się z części referatowej – w pierwszym dniu, oraz części terenowej. Program konferencji pozwolił na przedstawienie zebranym gościom zagadnień z zakresu szeroko pojętej ochrony siedlisk nieleśnych w Beskidach, a także podkreślał rolę projektów LIFE w ochronie różnorodności biologicznej w całej Polsce.

Konferencję prowadził konsultant naukowy Projektu – dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek. Całość rozpoczęła p. Hanna Pompa – Obońska – I Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, która wprowadziła zebranych gości w tematykę Projektu. Podczas konferencji prezentowano następujące referaty:

- Ochrona siedlisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych – realizacja Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 – Anna Smolarska, Projekt Life Beskidy,

- Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 – Mariusz Simka, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowiacach,

- Karpacka Gmina = Brenna – Jerzy Pilch, wójt Gminy Brenna

- Archiwalne okruchy beskidzkiego sałasznictwa – Małgorzata Kiereś, Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle,

- Zbiorowiska nieleśne w śląskich Beskidach – Jerzy Parusel, Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach,

- Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE13 NAT/PL/000038 – Wojciech Sołtysiak, Kierownik Projektu LIFE13 NAT/PL/000038, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

- W zgodzie z naturą – LIFE + dla Lasów Janowskich LIFE13 NAT/PL/000032 - Krzysztof Wawer, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,

- Zwalczanie niecierpka gruczołowatego w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura2000 Ostoja Wigierska – Lech Krzysztofiak, Wigierski Park Narodowy,

- Czynna ochrona płazów w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura2000 Ostoja Wigierska – Anna Krzysztofiak, Wigierski Park Narodowy.

 

konf

fot. ZPKWŚ

W drugim dniu konferencji prezentowano prace z zakresu czynnej ochrony przyrody w terenie. Wycieczka rozpoczęła się od wyjazdu kolejką na Małą Czantorię – jedno z miejsc realizacji zadań projektowych. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy konferencji mieli okazję obserwować pracę owiec na żywo. Stado składające się z 302 owiec było wypasane na szczycie Poniwca i Małej Czantorii. Deszcz i mgła nie pozwoliły na dalekie wędrówki, jednak mimo niskiej temperatury podziwiano w terenie jeden z bardziej okazałych gatunków roślin chronionych: ciemiężycę zieloną.

owce konferencja

fot. ZPKWŚ

 

Realizatorzy Projekt składają serdecznie podziękowania wszystkim gościom konferencji za przybycie i ciekawe dyskusje.

Zachęcamy do odwiedzenia miejsc związanych z realizacją Projektu w przyszłości!

 

Zimowa wizyta w owczarni

Od kilku miesięcy owce zakupione w ramach Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn.”Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” przebywają w ciepłych owczarniach, z utęsknieniem czekając na świeżą zieloną trawę hal i polan górskich.

Owce przez większą część roku, szczególnie w rejonach górskich, znajdują są w specjalnie przystosowanych do tego zamkniętych pomieszczeniach – owczarniach. Właściciele owczarni, w których zimują projektowe owce, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić im właściwe warunki bytowania – od nich zależy przecież zdrowie i produktywność zwierząt.

Nad bezpieczeństwem owiec cały rok czuwają specjalne psy pasterskie. Nie odstępują ich nawet podczas zimowania w owczarni, zapewniając owcom spokojny sen. Psy zakupione w ramach Projektu to owczarki podhalańskie z rodowodem potwierdzonym metryką. Rasa ta cechuje się dużą zdolnością uczenia się, inteligencją oraz głęboko zakorzenioną czujnością wobec obcych, jednak w przeciwieństwie do innych ras tego typu, brak u nich bezmyślnej agresji, przez co doskonale sprawują się w roli psów stróżujących.

Owce to nieufne, ale ciekawskie zwierzęta – wchodzący do owczarni człowiek od razu budzi ich zainteresowanie. Zwracają wtedy w stronę nowego obiektu swoje czujne oczy w oczekiwaniu na smaczną niespodziankę. Wtedy nieufność przegrywa z biorącym górę zaciekawieniem i – szczególnie w dłużącym się okresie zimowym – przerywa monotonię ścian owczarni zwiastując krótką przygodę.

 

owce na stronę

 

 

 

owce na stronę 1

 

owce na stronę 2

Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniu 07.12. 2017 r. w Biurze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego, działającego w ramach Projektu.

Na spotkaniu oprócz członków Komitetu Sterującego reprezentujących lokalne urzędy i instytucje obecni byli przedstawiciele firmy prowadzącej monitoring przyrodniczy w ramach Projektu Life+ Beskidy – Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska. Pracownicy OBiKŚ zaprezentowali wnioski z monitoringu przyrodniczego wykonanego w trakcie trwania Projektu w latach 2014 – 2017. Prezentowane wyniki dotyczyły zarówno części florystycznej, jak i faunistycznej i stanowiły podsumowanie efektów działań realizowanych w ramach Projektu. Ponadto pracownicy firmy przedstawili zagadnienia związane z dodatkowymi elementami monitoringu przyrodniczego wykonanymi w tym roku – inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego, mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach Projektu oraz zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposoby jej wysiewu, powodującą intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego.

W ramach tego spotkania realizatorzy Projektu podsumowali działania przeprowadzone w trakcie trwania Projektu, od jego rozpoczęcia w 2013, do dziś. Przekazano również informację o pozytywnej opinii Komisji Europejskiej odnośnie przedłużenia Projektu o kolejny rok – do końca 2018 r. oraz zaprezentowano działania, jakie będę w trakcie tego roku realizowane. 

komitet sterujący 2017

Uczestnicy spotkania, fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.