Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Zimowa wizyta w owczarni

Od kilku miesięcy owce zakupione w ramach Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn.”Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” przebywają w ciepłych owczarniach, z utęsknieniem czekając na świeżą zieloną trawę hal i polan górskich.

Owce przez większą część roku, szczególnie w rejonach górskich, znajdują są w specjalnie przystosowanych do tego zamkniętych pomieszczeniach – owczarniach. Właściciele owczarni, w których zimują projektowe owce, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić im właściwe warunki bytowania – od nich zależy przecież zdrowie i produktywność zwierząt.

Nad bezpieczeństwem owiec cały rok czuwają specjalne psy pasterskie. Nie odstępują ich nawet podczas zimowania w owczarni, zapewniając owcom spokojny sen. Psy zakupione w ramach Projektu to owczarki podhalańskie z rodowodem potwierdzonym metryką. Rasa ta cechuje się dużą zdolnością uczenia się, inteligencją oraz głęboko zakorzenioną czujnością wobec obcych, jednak w przeciwieństwie do innych ras tego typu, brak u nich bezmyślnej agresji, przez co doskonale sprawują się w roli psów stróżujących.

Owce to nieufne, ale ciekawskie zwierzęta – wchodzący do owczarni człowiek od razu budzi ich zainteresowanie. Zwracają wtedy w stronę nowego obiektu swoje czujne oczy w oczekiwaniu na smaczną niespodziankę. Wtedy nieufność przegrywa z biorącym górę zaciekawieniem i – szczególnie w dłużącym się okresie zimowym – przerywa monotonię ścian owczarni zwiastując krótką przygodę.

 

owce na stronę

 

 

 

owce na stronę 1

 

owce na stronę 2

Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniu 07.12. 2017 r. w Biurze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego, działającego w ramach Projektu.

Na spotkaniu oprócz członków Komitetu Sterującego reprezentujących lokalne urzędy i instytucje obecni byli przedstawiciele firmy prowadzącej monitoring przyrodniczy w ramach Projektu Life+ Beskidy – Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska. Pracownicy OBiKŚ zaprezentowali wnioski z monitoringu przyrodniczego wykonanego w trakcie trwania Projektu w latach 2014 – 2017. Prezentowane wyniki dotyczyły zarówno części florystycznej, jak i faunistycznej i stanowiły podsumowanie efektów działań realizowanych w ramach Projektu. Ponadto pracownicy firmy przedstawili zagadnienia związane z dodatkowymi elementami monitoringu przyrodniczego wykonanymi w tym roku – inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego, mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach Projektu oraz zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposoby jej wysiewu, powodującą intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego.

W ramach tego spotkania realizatorzy Projektu podsumowali działania przeprowadzone w trakcie trwania Projektu, od jego rozpoczęcia w 2013, do dziś. Przekazano również informację o pozytywnej opinii Komisji Europejskiej odnośnie przedłużenia Projektu o kolejny rok – do końca 2018 r. oraz zaprezentowano działania, jakie będę w trakcie tego roku realizowane. 

komitet sterujący 2017

Uczestnicy spotkania, fot. ZPKWŚ

 

 

Oko w oko z owcą – Projekt Life+ Beskidy na konferencji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Rytrze

W dniach 23-25. października pracownicy Projektu Life+ Beskidy uczestniczyli w dwóch ważnych wydarzeniach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Rytrze. Pierwszym z nich była konferencja rozpoczynająca realizację projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Drugim z nich były obchody Jubileuszu 30-lecia Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

W pierwszym dniu spotkania prezentację dot. Projektu pt. „Oko w oko z owcą – efekty działań Projektu Life+ Beskidy” wygłosiła p. mgr Anna Smolarska – pracownik merytoryczny Projektu. Podczas prezentacji omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące Projektu, skupiając się na przyrodniczych aspektach prowadzenia wypasu owiec w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim, w skrócie przedstawiając wyniki monitoringu przyrodniczego. 

 

konferencja ZPKWM

fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.