Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

W dniach 3-4. grudnia 2015 r. pracownicy Sekcji Life+ „Beskidy” brali udział w II spotkaniu realizatorów Projektów LIFE NATURA organizowanym przez Projekt nr LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

On 3rd and 4th December 2015 the employees of the Life+ ‘Beskidy’ Section participated in the 2nd meeting of the implementers of the LIFE NATURA Projects organised by the Project No. LIFE11 NAT/PL/432 entitled ‘Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park’.

jura1221
jura1221
Detail Download
jura2223
jura2223
Detail Download
jura10102
jura10102
Detail Download
jura12122
jura12122
Detail Download
jura24442
jura24442
Detail Download
juraaaaa
juraaaaa
Detail Download
juta121222
juta121222
Detail Download
 
 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.