Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Impreza pasterska na Starym Groniu

Przy wybudowanym w ramach Projektu kompleksie pasterskim na Starym Groniu w Brennej 20 czerwca br. odbyło się „Spotkanie przy Kolybie na Starym Groniu”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminę Brenna -Ośrodek Promocji Kultury i Sportu.

Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Brennej jak turystów.

Wystąpiły miejscowe zespoły folklorystyczne , była też sposobność smakowania regionalnych wyrobów kulinarnych.

Wszystkiemu z zainteresowaniem przyglądały się także wypasające się owce.

 

impreza bacówka 2019 stary groń

Uczestnicy imprezy przy bacówce fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.