Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

WARSZTATY EDUKACYJNE ROZPOCZĘTE!

Rozpoczęliśmy właśnie drugi cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w ramach Projektu, na których dzieci, młodzież, studenci, nauczyciele i lokalni mieszkańcy zapoznają się z zaletami i wadami wypasu, efektami prowadzenia prac z zakresu czynnej ochrony przyrody czy z roślinami chronionymi występującymi w Beskidach.

Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć stacjonarnych odbywających się w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu, staramy się przełożyć na praktykę – podczas zajęć terenowych. Wychodzi różnie – nie zawsze owce pasą się akurat tam, dokąd jedziemy, czasem psy pasterskie nie pozwalają zrobić sobie zdjęcia na tle łagodnych owieczek, a deszczowe chmury skutecznie odstraszają od pieszych wędrówek i zbierania polnych kwiatów, ale jesteśmy dobrej myśli – czerwiec póki co zachęca do udziału w zajęciach.

Do tej pory od początku trwania Projektu przeprowadziliśmy 14 takich spotkań, w których w sumie uczestniczyło 420 osób!
W tym roku odbyły się już 4 z 10 zaplanowanych spotkań, ale lista rezerwacji nie została jeszcze zamknięta więc ZAPRASZAMY SERDECZNIE do udziału w zajęciach.

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.