Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Poniżej przedstawiamy Państwu najczęściej występujące, ważne z punktu widzenia ochrony przyrody, zbiorowiska nieleśne występujące w Beskidach.

 

The most frequent and most important in terms of environmental protection non-forest habitats in the Beskidy Mountains are presented below.

borwczysko czernicowe na hali cebulowej fot. zbigniew wilczek
borwczysko czer...
Detail Download
eutroficzna maka na hali cebulowej fot. zbigniew wilczek
eutroficzna mak...
Detail Download
ka mieczykowo-mietlicowa  na ochodzitej fot. zbigniew wilczek
ka mieczykowo-m...
Detail Download
ka ostroeniowa fot. zbigniew wilczek
ka ostroeniowa ...
Detail Download
ka rajgrasowa na ochodzitej fot. zbigniew wilczek
ka rajgrasowa n...
Detail Download
kwana maka na pilsku fot. zbigniew wilczek
kwana maka na p...
Detail Download
murawa bliniczkowa na ochodzitej fot. zbigniew wilczek
murawa bliniczk...
Detail Download
murawa godzikowa na orowej w beskidzie lskim fot. zbigniew wilczek
murawa godzikow...
Detail Download
murawa siedlisk wydeptywanych przy bacwce na krawcowym wierchu fot. zbigniew wilczek
murawa siedlisk...
Detail Download
pastwisko grzebienicowe na ochodzitej fot. zbigniew wilczek
pastwisko grzeb...
Detail Download
pastwisko tomkowo-mietlicowe  fot. zbigniew wilczek
pastwisko tomko...
Detail Download
szczawiny na hali  cudzichowej fot. zbigniew wilczek
szczawiny na ha...
Detail Download
murawa bliniczkowa na ochodzitej fot. zbigniew wilczek
murawa bliniczk...
Detail Download
murawa godzikowa na ochdzitej fot. zbigniew wilczek
murawa godzikow...
Detail Download
 
 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.