Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

W dniach 28-29. września 2015 r. odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego w terenie. Była to świetna okazja do zapoznania się z pracami prowadzonymi w ramach Projektu "na żywo". W spotkamniu wzięło udział 4 członków Prezydium, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego oraz pracownicy Projektu.

 

The field session of the Presidium of the Steering Committee took place on 28th and 29th September 2015. It was a great opportunity to see the works carried out within the Project. The meeting was attended by 4 members of the Presidium, the Director of the Complex of the Landscape Parks of the Śląskie Voiviodeship and the Project staff.

1x9a6303
1x9a6303
Detail Download
1x9a6305
1x9a6305
Detail Download
1x9a6306
1x9a6306
Detail Download
1x9a6307
1x9a6307
Detail Download
1x9a6308
1x9a6308
Detail Download
1x9a6309
1x9a6309
Detail Download
1x9a6310
1x9a6310
Detail Download
1x9a6311
1x9a6311
Detail Download
1x9a6319
1x9a6319
Detail Download
1x9a6320
1x9a6320
Detail Download
1x9a6321
1x9a6321
Detail Download
1x9a6322
1x9a6322
Detail Download
1x9a6323
1x9a6323
Detail Download
1x9a6324
1x9a6324
Detail Download
1x9a6325
1x9a6325
Detail Download
1x9a6326
1x9a6326
Detail Download
1x9a6328
1x9a6328
Detail Download
1x9a6329
1x9a6329
Detail Download
1x9a6330
1x9a6330
Detail Download
 
 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.