Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

W dniach 3-4. grudnia 2015 r. pracownicy Sekcji Life+ „Beskidy” brali udział w II spotkaniu realizatorów Projektów LIFE NATURA organizowanym przez Projekt nr LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

On 3rd and 4th December 2015 the employees of the Life+ ‘Beskidy’ Section participated in the 2nd meeting of the implementers of the LIFE NATURA Projects organised by the Project No. LIFE11 NAT/PL/432 entitled ‘Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park’.

jura01
jura01
Detail Download
jura02
jura02
Detail Download
jura03
jura03
Detail Download
jura04
jura04
Detail Download
jura05
jura05
Detail Download
jura06
jura06
Detail Download
jura07
jura07
Detail Download
jura08
jura08
Detail Download
jura09
jura09
Detail Download
jura101
jura101
Detail Download
jura102
jura102
Detail Download
jura104
jura104
Detail Download
jura105
jura105
Detail Download
jura106
jura106
Detail Download
jura107
jura107
Detail Download
jura108
jura108
Detail Download
jura110 2
jura110 2
Detail Download
jura110
jura110
Detail Download
jura1010
jura1010
Detail Download
jura1011
jura1011
Detail Download
 
 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.