IV Platform Meeting LIFE+ NATURE

INVITATION

the Silesian Province for the Silesian Province Landscape Parks Complex

Project No. LIFE12 NAT/PL/000081 entitled „Protection of non-forest congeries in the Beskid Landscape Parks”

cordially invites You to


IV Platform Meeting LIFE+ NATURE


on 22-23 June 2017 in Węgierska Górka.
The meeting will focus on further exchanges of good practices and also it will focus on discussing the problems associated with

the implementation of the projects financed under the LIFE. 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.