Project News in Dziennik Zachodni

Project News in Dziennik Zachodni On 4th April 2014 the interview with Life+ Beskid Mountains Section Manager regarding the Project implementation was published in the District Annex to Dziennik Zachodni

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.