Meeting Venues for Residents of the Boroughs: Rajcza and Ujsoła

Meeting Venues for Residents: 06.05.2014 - Meeting with Residents of the Borough of Rajcza Gminny Ośrodek Kultury [Municipal Culture Centre] in Rajcza, ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza The meeting mainly with the landlords of parcels of land situated in the following pastureland and alps: Gawłowska, pod Orłem, Orzeł, Abramów, Jaworzyna, Przegibek, Bendoszka, Praszywka, Sucha Góra and Bucioryska. 08.05.2014 - Meeting with Residents of the Borough of Ujsoły The Municipal Public Library in Ujsoły, ul. Ks. Pr. Józefa Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsoły The meeting mainly with the landlords of parcels of land situated in the following pastureland and alps: Wielka Rycerzowa, Wielki Smereków, Polana Gawłowska, Bacmańska/Motykowa, Motykówka, Hala Bieguńska, Toczysko, Hala Lipowska, Hala Rysianka.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.