Education Workshops

Education Workshops This is to invite for the education workshops within the framework of the Project LIFE+ Beskid Mountains titled "Conservation of Non-forest Habitats in the Area of the Landscape Parks in the Beskid Mountains”. The workshop programme may be downloaded here and in the media/files bookmark.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.