Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Dzień Informacyjny LIFE

W dniu 25 kwietnia b.r. pracownicy Projektu Life+ Beskidy wzięli udział w dziesiątym Dniu Informacyjnym LIFE organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Corocznie spotkanie ma za zadanie przybliżyć Program LIFE oraz zachęcić do złożenia wniosku potencjalnych zainteresowanych. Jest on także okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE oraz do zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.  

Spotkanie składało się z sesji tematycznych oraz platformy wymiany doświadczeń przy stoiskach, przy których prezentowane były cele, zadania i efekty projektów z całej Polski.

Szczegółowa relacja niebawem pojawi się na stronie NFOŚiGW. http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/ 

DNILIFE

Sesja tematyczna fot. ZPKWŚ

DNLIFE

Stoisko Projektu Life+Beskidy fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.