Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

IV PLATFORM MEETING

W dniach 22-23.06. 2017 r. na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych odbyło się IV spotkanie realizatorów projektów LIFE NATURA, podczas którego pracownicy instytucji i organizacji realizujących różne projekty LIFE mieli okazję przedstawić ciekawe aspekty swoich działań oraz omówić problemy, z jakimi spotykają się na co dzień.

Spotkanie nie odbiegało charakterem od tych zorganizowanych wcześniej - w Izabelinie, w Smoleniu czy w Czajowicach, jednak odbyło się w niesamowitej scenerii terenów objętych czynną ochroną przyrody w ramach Projektu LIFE+ BESKIDY. Jego główna część przeprowadzona została w Schronisku Górskim PTTK na Rysiance. Piękna pogoda sprawiła, że większa część dyskusji odbyła się poza budynkiem schroniska z widokiem na Tatry i Małą Fatrę. Dwie z dyskutujących grup, wychodząc z własną inicjatywą, pod przewodnictwem konsultanta naukowego Projektu Life+ Beskidy – dr hab. prof. UŚ Zbigniewa Wilczek, udały się na jedną z powierzchni objętych działaniami, polanę Kaziorka, ponad Rezerwatem „Lipowska”.  Po powrocie wszyscy uczestnicy udali się na Przełęcz Pawlusią oraz Halę Łyśniewską, a najbardziej wytrwali dotarli aż do Hali Wieprzskiej. Podczas wędrówki omawiano szczegółowo zakres działań wykonywanych w terenie, ich efekty oraz perspektywy ochrony.

Realizatorzy Projektu Life+ Beskidy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za aktywne uczestnictwo i chęć dalszej współpracy. Dziękujemy również gospodarzom Schroniska Górskiego PTTK Rysianka, właścicielom Hotelu Azalia oraz firmie Ecorol Urszula Gaweł za wspaniały poczęstunek w bacówce na Bukowinie.

 

platfor meeting Kopia

 

Uczestnicy IV spotkania realizatorów projektów LIFE NATURA fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.