Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Wizyta Komisji Europejskiej

W dniach 19-20.09 2017 r. gościliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej podczas pierwszej w Projekcie wizyty Komisji Europejskiej: p. Anna Franek – oficer techniczny, p. Tommy Sejersen – oficer finansowy oraz Monitor Projektu – p. Stanisław Tworek.

Pierwszy dzień wizyty miał charakter stacjonarny i odbywał się w Biurze ZPKWŚ w Będzinie. Część ta polegała na zapoznaniu przedstawicieli Komisji ze szczegółami zadań projektowych, przejrzeniu dokumentacji finansowej Projektu oraz przedstawieniu wizji przyszłości w Projekcie.

Podczas drugiego dnia wizyty przedstawiciele KE wraz z pracownikami Projektu udali się w teren. Zależało nam, aby w tej części przedstawić, z jakimi problemami w trakcie trwania Projektu spotykają się pracownicy, jakie sposoby rozwiązywania konfliktów wypracowali przez te lata, z jakimi zagrożeniami wiąże się zaniechanie działań podjętych podczas Projektu.

Mimo niesprzyjającej pogody udało się odwiedzić wyżej położone tereny, warte przedstawienia ze względu na duże bogactwo gatunkowe, dobrze zachowane płaty cennych przyrodniczo siedlisk oraz ogromy postęp w przywróceniu dawnego krajobrazu. Podczas deszczowej wędrówki pieszej spod Schroniska PTTK na Rysiance na Przełęcz Pawlusią oraz Halę Łyśniewską prowadzono ciekawe rozmowy dotyczące wyników prac w Projekcie, sposobów dalszej ochrony, a także ciekawostek turystycznych i krajoznawczych z regionu.

W związku z wyłączeniem dwóch powierzchni pierwotnie wytypowanych do prowadzenie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody w Projekcie, przedstawicielom KE zaprezentowano powierzchnię zamienną, zlokalizowaną na Wilczym Groniu, nad miejscowościami Rajcza i Ujsoły. Tam zaprezentowano m.in. drugi typ siedliska chronionego w projekcie: górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie.

Następnie udano się na bacówkę na Bukowinie w Gminie Węgierska Górka, gdzie przedstawiciele KE mieli okazję skosztować regionalnych wyrobów z owczego sera, a także byli świadkami wyrobu oscypków. Dodatkowym atutem był fakt, iż mleko pochodziło od stada zakupionego w ramach Projektu. W bacówce oprócz przedstawienia zadań dotyczących infrastruktury, nie obyło się bez dyskusji na temat zapotrzebowania poszerzenia zaplecza turystycznego w Beskidzie Żywieckim.

Bezpośredni kontakt z organem nadzorującym projekty LIFE jest ważnym elementem pracy w projektach. Niejednokrotnie ciekawe informacje o Projekcie w natłoku administracyjnych spraw w raportach technicznych składanych do KE zostają pominięte. Aspekty prawne, skomplikowane procedury, techniczny język zawarty w różnych sprawozdaniach sprawia, że kwestie ochrony przyrody i cele Projektu stają się mniej namacalne, przez co Projekt staje się mniej wyrazisty. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie Projekt Life+ Beskidy zaistnieje w świadomości Komisji Europejskiej, jako projekt trudny ze względu na rozległy obszar, ale także prowadzony przez ludzi z pasją, trafiający dokładnie w potrzeby przyrody jak i społeczeństwa, bez którego poparcia ochrona terenów otwartych w Beskidach, byłaby nie możliwa.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.