Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Z pasterstwem na terenie Beskidów związany jest szereg tradycji, większość z nich jest praktykowana do dziś, np. zwyczaj mieszania owiec - Redyk, czy jesienne rozdzielenie owiec - Łossod, natomiast część ulega zapomnieniu. Dwa razy do roku zorganizowana zostaje impreza pasterska w ramach zadania E10 - Działania propagujące tradycyjne pasterstwo na terenie Beskidów. Spotkania mają ciekawą formę warsztatów połączonych z degustacją regionalnych potraw oraz występem kapeli góralskiej i mają na celu podtrzymanie tradycji związanych z pasterstwem, integrację lokalnej społeczności i edukację.  W roku 2015 obie imprezy już się odbyły. Zapraszamy do galerii!!!

 

There are many traditions connected to shepherding, most of them are cherished to this day, e.g. the habit of mixing sheep – Redyk, or the autumn separation of the sheep – Łossod. However, some of them have already faded into oblivion. Twice a year, 

a shepherding event is organized as part of the activity E10 - Measures to promote traditional shepherding in the Beskidy Mountains. The meetings have an interesting form of workshops combined with a tasting of regional dishes and the performance of folk band. The objective thereof is to uphold the traditions associated with shepherding, as well as to integrate the local community and to provide education. Both events were organized in 2015. We kindly invite you to visit our gallery!

1x9a6500
1x9a6500
Detail Download
1x9a6502
1x9a6502
Detail Download
1x9a6503
1x9a6503
Detail Download
1x9a6506
1x9a6506
Detail Download
1x9a6507
1x9a6507
Detail Download
1x9a6509
1x9a6509
Detail Download
1x9a6511
1x9a6511
Detail Download
1x9a6516
1x9a6516
Detail Download
1x9a6518
1x9a6518
Detail Download
1x9a6519
1x9a6519
Detail Download
1x9a6522
1x9a6522
Detail Download
1x9a6523
1x9a6523
Detail Download
1x9a6526
1x9a6526
Detail Download
1x9a6529
1x9a6529
Detail Download
1x9a6530
1x9a6530
Detail Download
1x9a6533
1x9a6533
Detail Download
1x9a6543
1x9a6543
Detail Download
1x9a6546
1x9a6546
Detail Download
1x9a6548
1x9a6548
Detail Download
1x9a6550
1x9a6550
Detail Download
 
 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.