INVITATION FOR SHEPHERD’S EVENT

The Project Implementors would like to invite the local community members, tourists, and those concerned and interested in the Shepherds Event  Sheep Out On Summits". You will find the details on the poster!

zaproszenie na imprezę plakat

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.