Public Procurement Procedure for the delivery of sheep, guardian dogs, pasturage and one-time grassland mowing

Public Procurement Procedure for the delivery of sheep, guardian dogs, pasturage and one-time grassland mowing On the website of the Public Information Bulletin for the Compound of Landscape Parks in the Silesian Voivodeship the call for tenders was announced for the delivery of sheep, guardian dogs, pasturage in the years 2014 – 2011 and one-time grassland mowing in the area of the Project no LIFE12 NAT/PL/000081 Further information and downloadable documents are available on the website: http://zpkws.bedzin.sisco.info/?id=255

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.