Public Procurement Procedure for alpine sorrel plateau mowing and biomass removal and indigenous plant species seeding

Public Procurement Procedure for alpine sorrel plateau mowing and biomass removal and indigenous plant species seeding On the website of the Public Information Bulletin for the Compound of Landscape Parks in the Silesian Voivodeship the call for tenders was announced for alpine sorrel plateau mowing and biomass removal and indigenous plant species seeding Further information and downloadable documents are available on the website: http://zpkws.bedzin.sisco.info/?id=276

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.