Public Procurement Procedure for the delivery of modular barracks, watering places, hunter line ropes, and electric shepherds

Public Procurement Procedure for the delivery of modular barracks, watering places, hunter line ropes, and electric shepherds On the website of the Public Information Bulletin for the Compound of Landscape Parks in the Silesian Voivodeship the call for tenders was announced for the delivery of modular barracks, watering places, hunter line ropes, and electric shepherds Further information and downloadable documents are available on the website: http://zpkws.bedzin.sisco.info/?id=277

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.