More information on the Project!

For snowy winter days we recommend the materials published within the Framework of the Project:

Shepherds’ Good Practices Handbook and multimedia album.

The materials may be collected free of charge in the registered seat of ZPKWŚ in Będzin and in the ZPKWŚ Branch in Żywiec!

We request all interested parties to contact us by e-mail or telephone. 

 

 

 

 

fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.