Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Warsztaty edukacyjne 2016

W czerwcu 2016 r. rozpoczęliśmy trzecią turę warsztatów skierowanych do lokalnych interesariuszy. Zajęcia składają się z dwóch części i obejmują cześć stacjonarną prowadzoną w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu oraz część terenową – wycieczkę na górę Ochodzita w Koniakowie. Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych, choć nie ukrywamy, że najczęściej z tej formy edukacji korzystają dzieci i młodzież szkolna.

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z charakterystyką siedlisk nieleśnych, głównymi celami i zadaniami realizowanymi w Projekcie, dyskutują na temat konieczności obejmowania tych terenów ochroną czynną. W trakcie zajęć każdy ma okazję skorzystać z kluczy i atlasów do oznaczania roślin, aby potem samodzielnie w terenie móc rozpoznawać chronione gatunki. Grupa uczestnicząca w zajęciach ma okazję zapoznać się z problemem wypasu owiec w górach oraz rozważać wady i zalety takiego wypasu. Uczestnicy warsztatów wcielają się w role wójta, ekologa, mieszkańca i turysty w jednej z beskidzkich miejscowości próbując podjąć rozważne decyzje związane z wypasem owiec na terenie ich miejscowości, aby zarówno wspomóc lokalną gospodarkę, a także przyczynić się do ochrony roślinności hal, pastwisk, muraw i łąk. Podczas wycieczki terenowej można podziwiać wspaniałe panoramy rozciągające się ze szczytu Ochodzitej, podziwiać owce pasące się na łąkach, krążące nad polami ptaki drapieżne, czy wędrujące w trawach w pobliżu owiec żuki gnojarze.

Program zajęć dostosowywany jest  indywidualnie do grupy, dlatego nawet przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach! 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz do kontaktu z Realizatorami Projektu celem ustalenia szczegółów warsztatów. 

 

Kontakt                Oferta edukacyjna 

 

warsztaty edukacyjne

Uczestnicy warsztatów w trakcie części terenowej na Ochodzitej fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.