Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

WYJŚCIE OWIEC NA WIERCHY - relacja z imprezy pasterskiej

W dniu 09. lipca w Węgierskiej Górce okoliczni mieszkańcy oraz pasjonaci aktywnej turystyki w Beskidach mieli okazję spotkać się przy akompaniamencie góralskiej kapeli w bacówce na Bukowinie podczas piątej imprezy propagującej tradycyjne pasterstwo w Beskidach. Impreza została zorganizowana na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”.

2

    fot. ZPKWŚ

Przebieg imprezy był dość nietypowy. Mimo że oficjalne rozpoczęcie odbywało się przy bacówce wybudowanej w ramach Projektu na Bukowinie, mieszkańcy i turyści, którzy w sobotnie przedpołudnie wybrali się na zakupy do Centrum Handlowego HUTA w Węgierskiej Górce mieli okazję podziwiać stado owiec pasące się przy parkingu. Sprawujący opiekę nad stadem bacowie informowali wszystkich zainteresowanych o szczegółach imprezy i zapraszali do wspólnego przejścia przez centrum Węgierskiej Górki na Bukowinę wraz z owcami.

1                                                                                                                                                                            fot. ZPKWŚ3

                                                                                                                                                      fot. ZPKWŚ

Pochód ze śpiewem na ustach rozpoczęli ubrani w tradycyjne stroje pasterze. Owce pilnowane przez psy pasterskie z pokorą szły przez miasteczko, wywołując uśmiechy na twarzach mijających je ludzi, zachęcając do wspólnej wędrówki.

4

 

Gdy owce rozbiegały się po polanie przed bacówką, uczestnicy imprezy zgromadzili się przy wejściu, a prowadzący imprezę – p. Marian Kurowski – Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka – uraczył zebranych informacjami dotyczącymi Projektu Life+ Beskidy oraz powitał przybyłych gości specjalnych. Ksiądz Władysław Zązel  - Kapelan Związku Podhalan - po bardzo serdecznej przemowie poświęcił bacówkę oraz wszystkich uczestników imprezy zachęcając do wspólnej zabawy. Konsultant naukowy Projektu – dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek przypomniał wszystkim zebranym o walorach przyrodniczych Beskidów oraz zachęcił do aktywnej turystyki w górach.

8

Niewątpliwie największą atrakcją imprezy były pasące się na tle rozległego krajobrazu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego owce wraz z przyjaznym psem pasterskim czujnie pilnującym stada. Ponadto podczas imprezy odbywały się warsztaty przerobu wełny w filc, degustacja regionalnych potraw, a także pokaz przerobu mleka owczego na tzw. „bundz”. Kapela góralska umilała czas gościom do późnego wieczora. Przez cały czas trwania imprezy rozpropagowywane były materiały promocyjne o Projekcie: podręczniki dobrych praktyk pasterskich, albumy multimedialne oraz ulotki informacyjne, w których zainteresowani mogli znaleźć szczegółowe informacje na temat prowadzonych w Projekcie działań.

10

Serdecznie dziękujemy: panu Wojciechowi Gaweł wraz z rodziną za udostępnienie terenu do przeprowadzenia imprezy oraz pomoc w jej organizacji; panu Marianowi Kurowskiemu za poprowadzenie oficjalnego rozpoczęcia imprezy i czuwanie nad jej przebiegiem; księdzu Władysławowi Zązel za uraczenie gości słowem bożym; bacom i pasterzom w strojach regionalnych oraz wszystkim przybyłym za aktywny udział w imprezie.

Realizatorzy Projektu                                                                                                                                                     fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.