Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Oko w oko z owcą – Projekt Life+ Beskidy na konferencji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Rytrze

W dniach 23-25. października pracownicy Projektu Life+ Beskidy uczestniczyli w dwóch ważnych wydarzeniach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Rytrze. Pierwszym z nich była konferencja rozpoczynająca realizację projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Drugim z nich były obchody Jubileuszu 30-lecia Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

W pierwszym dniu spotkania prezentację dot. Projektu pt. „Oko w oko z owcą – efekty działań Projektu Life+ Beskidy” wygłosiła p. mgr Anna Smolarska – pracownik merytoryczny Projektu. Podczas prezentacji omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące Projektu, skupiając się na przyrodniczych aspektach prowadzenia wypasu owiec w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim, w skrócie przedstawiając wyniki monitoringu przyrodniczego. 

 

konferencja ZPKWM

fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.