Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniu 07.12. 2017 r. w Biurze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego, działającego w ramach Projektu.

Na spotkaniu oprócz członków Komitetu Sterującego reprezentujących lokalne urzędy i instytucje obecni byli przedstawiciele firmy prowadzącej monitoring przyrodniczy w ramach Projektu Life+ Beskidy – Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska. Pracownicy OBiKŚ zaprezentowali wnioski z monitoringu przyrodniczego wykonanego w trakcie trwania Projektu w latach 2014 – 2017. Prezentowane wyniki dotyczyły zarówno części florystycznej, jak i faunistycznej i stanowiły podsumowanie efektów działań realizowanych w ramach Projektu. Ponadto pracownicy firmy przedstawili zagadnienia związane z dodatkowymi elementami monitoringu przyrodniczego wykonanymi w tym roku – inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego, mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach Projektu oraz zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposoby jej wysiewu, powodującą intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego.

W ramach tego spotkania realizatorzy Projektu podsumowali działania przeprowadzone w trakcie trwania Projektu, od jego rozpoczęcia w 2013, do dziś. Przekazano również informację o pozytywnej opinii Komisji Europejskiej odnośnie przedłużenia Projektu o kolejny rok – do końca 2018 r. oraz zaprezentowano działania, jakie będę w trakcie tego roku realizowane. 

komitet sterujący 2017

Uczestnicy spotkania, fot. ZPKWŚ

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.