Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Zimowa wizyta w owczarni

Od kilku miesięcy owce zakupione w ramach Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn.”Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” przebywają w ciepłych owczarniach, z utęsknieniem czekając na świeżą zieloną trawę hal i polan górskich.

Owce przez większą część roku, szczególnie w rejonach górskich, znajdują są w specjalnie przystosowanych do tego zamkniętych pomieszczeniach – owczarniach. Właściciele owczarni, w których zimują projektowe owce, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić im właściwe warunki bytowania – od nich zależy przecież zdrowie i produktywność zwierząt.

Nad bezpieczeństwem owiec cały rok czuwają specjalne psy pasterskie. Nie odstępują ich nawet podczas zimowania w owczarni, zapewniając owcom spokojny sen. Psy zakupione w ramach Projektu to owczarki podhalańskie z rodowodem potwierdzonym metryką. Rasa ta cechuje się dużą zdolnością uczenia się, inteligencją oraz głęboko zakorzenioną czujnością wobec obcych, jednak w przeciwieństwie do innych ras tego typu, brak u nich bezmyślnej agresji, przez co doskonale sprawują się w roli psów stróżujących.

Owce to nieufne, ale ciekawskie zwierzęta – wchodzący do owczarni człowiek od razu budzi ich zainteresowanie. Zwracają wtedy w stronę nowego obiektu swoje czujne oczy w oczekiwaniu na smaczną niespodziankę. Wtedy nieufność przegrywa z biorącym górę zaciekawieniem i – szczególnie w dłużącym się okresie zimowym – przerywa monotonię ścian owczarni zwiastując krótką przygodę.

 

owce na stronę

 

 

 

owce na stronę 1

 

owce na stronę 2

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.