Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000081

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Konferencja podsumowująca Projekt LIFE BESKIDY

W dniach 13-14. czerwca w Ustroniu odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Life Beskidy. Mimo że do końca Projektu zostało jeszcze kilka miesięcy, a sezon wypasowy dopiero się rozpoczął, był to dobry okres na podsumowanie działań prowadzonych w Projekcie – od 2013 r. do chwili obecnej.

Konferencja składała się z części referatowej – w pierwszym dniu, oraz części terenowej. Program konferencji pozwolił na przedstawienie zebranym gościom zagadnień z zakresu szeroko pojętej ochrony siedlisk nieleśnych w Beskidach, a także podkreślał rolę projektów LIFE w ochronie różnorodności biologicznej w całej Polsce.

Konferencję prowadził konsultant naukowy Projektu – dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek. Całość rozpoczęła p. Hanna Pompa – Obońska – I Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, która wprowadziła zebranych gości w tematykę Projektu. Podczas konferencji prezentowano następujące referaty:

- Ochrona siedlisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych – realizacja Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 – Anna Smolarska, Projekt Life Beskidy,

- Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 – Mariusz Simka, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowiacach,

- Karpacka Gmina = Brenna – Jerzy Pilch, wójt Gminy Brenna

- Archiwalne okruchy beskidzkiego sałasznictwa – Małgorzata Kiereś, Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle,

- Zbiorowiska nieleśne w śląskich Beskidach – Jerzy Parusel, Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach,

- Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE13 NAT/PL/000038 – Wojciech Sołtysiak, Kierownik Projektu LIFE13 NAT/PL/000038, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

- W zgodzie z naturą – LIFE + dla Lasów Janowskich LIFE13 NAT/PL/000032 - Krzysztof Wawer, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,

- Zwalczanie niecierpka gruczołowatego w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura2000 Ostoja Wigierska – Lech Krzysztofiak, Wigierski Park Narodowy,

- Czynna ochrona płazów w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura2000 Ostoja Wigierska – Anna Krzysztofiak, Wigierski Park Narodowy.

 

konf

fot. ZPKWŚ

W drugim dniu konferencji prezentowano prace z zakresu czynnej ochrony przyrody w terenie. Wycieczka rozpoczęła się od wyjazdu kolejką na Małą Czantorię – jedno z miejsc realizacji zadań projektowych. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy konferencji mieli okazję obserwować pracę owiec na żywo. Stado składające się z 302 owiec było wypasane na szczycie Poniwca i Małej Czantorii. Deszcz i mgła nie pozwoliły na dalekie wędrówki, jednak mimo niskiej temperatury podziwiano w terenie jeden z bardziej okazałych gatunków roślin chronionych: ciemiężycę zieloną.

owce konferencja

fot. ZPKWŚ

 

Realizatorzy Projekt składają serdecznie podziękowania wszystkim gościom konferencji za przybycie i ciekawe dyskusje.

Zachęcamy do odwiedzenia miejsc związanych z realizacją Projektu w przyszłości!

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.