Project nr LIFE12 NAT/PL/000081

Protection of non-forest habitats in the Beskid's Landscape Parks

Kalendarium spotkań z mieszkańcami

Kalendarium spotkań dla mieszkańców (szczegółowe informacje niebawem)

 1

10.04.2014*

15:00

Jeleśnia

Mieszkańcy gminy Jeleśnia

 2

15.04.2014

15:00

Lipowa

Mieszkańcy gminy Lipowa

 3

22.04.2014

15:00

Radziechowy

Mieszkańcy gminy Radziechowy-Wieprz

 4

24.04.2014

15:00

Węgierska Górka

Mieszkańcy gminy Węgierska Górka

 5

29.04.2014

15:00

Milówka

Mieszkańcy gminy Milówka

 6

06.05.2014*

15:00

Rajcza

Mieszkańcy gminy Rajcza

 7

08.05.2014*

15:00

Ujsoły

Mieszkańcy gminy Ujsoły

 8

13.05.2014

15:00

Istebna

Mieszkańcy gminy Istebna

 9

15.05.2014

15:00

Wisła

Mieszkańcy miasta Wisła

 10

20.05.2014

15:00

Ustroń

Mieszkańcy miasta Ustroń

 11

22.05.2014

15:00

Brenna

Mieszkańcy gminy Brenna

 12

27.05.2014

15:00

Żywiec

Spotkanie podsumowujące

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.