Will LIFE Programme save our alps?

Will LIFE+ Programme save our alps? On 7th February 2014 the press article regarding our Project was published in the District Annex to Dziennik Zachodni. You are mostly welcome to read it.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.