There will be more sgeep in the Beskid Mountains

„There will be more sheep in the Beskid Mountains” On 7th March 2014 the article regarding the implementation of our Project titled „Będzie więcej owiec w Beskidach” [„There will be more sheep in the Beskid Mountains”] was published on the website gazetacodzienna.pl. You are mostly welcome to read it.

 

 

 

 

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.